Nose Work

Nose Work går ut på att hunden skall lokalisera och markera specifika dofter med sitt fantastiska luktsinne. 

Hunden tillsammans med sin förare söker i olika verklighetstrogna miljöer som kan genomföras i princip var som helst.


Värdegrund
Nose Work utgår från värderingar om mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska hälsa. Sporten är uttryckligen till för alla hundar, oavsett ras och storlek. Även reaktiva hundar tillåts tävla.

Stor vikt läggs på säkerhet och att ingen hund eller förare ska komma till skada av annan människa, hund eller sökmiljö.

Förutom att sporten i sig själv kan ses som ett sätt att ge hunden mental och fysisk stimulans, utgår sporten från att all inlärning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden.

Det övergripande målet är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade.