Katt


Viktmallen över katter fann jag här.

Några av de ökade risker man ser i samband med övervikt på katter är:
• Högre påfrestning på ben och leder ökar risken för korsbandsskador och kroniska ledproblem.
• Övervikt kan leda till sjukdomen diabetes.
• Fel livsföring påverkar andningsvägar och cirkulation negativt.
• Vid kraftig övervikt får katter problem att hålla sig rena eftersom de inte kommer åt att putsa sig naturligt vilket leder till tovor, mjäll och hudproblem.