Furzapper

100% säkert för alla kläder

Giftfri

Allergi vänlig

Återanvändbar

Självrengörande!